Jazyky

Jakými jazyky mluvíš? Já mluvím česky, francouzsky, anglicky a německy. Bydlím ve Francii, a proto umím dobře francouzsky. Česky umím samozřejmě perfektně, protože je to můj mateřský jazyk. Co se…

Read more