Příliš (too much/too many)

Příliš (adv.)

příliš + verb (příliš pracovat)

příliš + noun, 2. pád (příliš práce)

Dnes jsem příliš pracovala. (I worked too much today.)

Nemohu s tebou jít na pivo. Bohužel mám příliš práce. (I can’t have a beer with you. Unfortunatelly, I am too busy.)

Petře, příliš sportuješ, budeš mít příliš svalů! (Peter, you workout too much, you will have too much muscle!)

V obchodě bylo příliš lidí. Bylo jich tolik, že po deseti minutách přešla chuť na nákupy a vyrazila jsem domů. (There was too many people in the shop. There were so many of them, that I didn’t feel like shopping anymore and headed back home.)

Příliš mnoho psů – zajícova smrt” je české přísloví, které nám říká, že pokud je proti nám příliš mnoho protivníků, pravděpodobně nás porazí.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.