Loď (ship, boat)

Loď, -ě (ž)

Chci si koupit novou loď. (I want to buy a new boat).

Můj děda má loď. Často s ním jezdím na ryby. (My grandpa has a boat. I go often fishing with him.)

Česká armáda nežádné lodě, protože Česko nemá moře. (The Czech army does not have any ships because the Czech republic doesn’t have sea).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.