Lektorka Vendy

CZE: Ahoj! Já jsem Vendy, lektorka z Prahy. Češtinu pro cizince jsem začala učit v roce 2018 na univerzitě v Santiagu de Compostela ve Španělsku. Byla to jen půlroční stáž, myslela jsem si, že tam budu češtinu učit poprvé a asi i naposledy, ale nakonec mě to bavilo tak moc, že jsem v tom pokračovala i po návratu do Česka. Při výuce je pro mě nejdůležitější, abys přestal(a) mít strach dělat chyby. Jako nerodilí mluvčí budeme dělat chyby prostě pořád a musíme se s tím smířit. Nejvíc mě baví, když se můžu něco dozvědět o tobě – zajímá mě, co obnáší tvoje práce, co rád(a) děláš ve volném čase, jaké jsou tvoje sny nebo plány. Budu se tě ptát, jaký je tvůj cíl v češtině: chceš si popovídat s českými kamarády u piva? Potřebuješ psát formální e-maily v práci? Potřebuješ češtinu pro studium na univerzitu? Chceš se dorozumět s českou maminkou tvého partnera nebo tvé partnerky? Nebo tě prostě jen zajímají jazyky? 😊 Podle toho vymyslíme, jak by měla vypadat ideální lekce češtiny. 

Kdo jsem já a co baví mě? Moc mě baví cizí jazyky: umím anglicky, francouzsky a španělsky. Mám ráda pokojové rostliny (spočítala jsem, že máme doma 39 květináčů – hotová džungle!), ráda se dívám na sitcomy a komedie, ráda čtu, zajímají mě dokumenty o vesmíru, ráda hraju ping-pong, moc ráda chodím na procházky a jezdím na výlety do přírody – v létě mám ráda hory a v zimě moře. 😊 A kromě lektorky jsem taky překladatelka. Překládám filmy a knihy z francouzštiny a španělštiny do češtiny. To mě taky moc baví!

 

ENG: Hi! I’m Vendy, a teacher from Prague. I first started teaching Czech back in 2018 at the university of Santiago de Compostela in Spain. It was just a semestrial internship and I thought that I was probably teaching for the first and the last time in my life. But in the end, I enjoyed it so much that I started giving lessons even after I returned to the Czech Republic. The most important thing for me is that you stop being afraid to make mistakes. As non-native speakers, we will always make mistakes, so it’s better to get used to it. What I enjoy the most is learning something about you – what does your job consist of, what do you like to do in your spare time, what are your dreams or plans? I will ask you about your goal in Czech: do you want to be able to chat with your friends while drinking beer? Do you need to write formal e-mails at your job? Do you need Czech to study at a university? Do you need to communicate with the Czech mother of your partner? Are you just a curious linguist? 😊 We will figure out the best way to learn based on your goal. 

So, who am I, and what do I enjoy? I really like foreign languages: I speak English, French, and Spanish. I love houseplants (I’ve just counted 39 potted plants in our apartment – a real jungle!), I like to watch sitcoms and comedy movies, I like to read, I’m interested in documentaries about the universe, I like to play ping-pong, I enjoy walks and trips to the countryside – I like mountains in the summer and sea in the winter. 😊 And besides being a teacher, I’m also a translator. I translate movies and books from French and Spanish into Czech. And I enjoy that very much!

Moje videa pro tebe

VIDEO: Learn Czech – expats’ culture shocks in Czech Republic 🤜💥🤛 with Vendy

VIDEO: Czech gestures, their meaning and use – with Vendy (CZE subtitles)

… a další.