Lektorka Michaela

ENG: Hi all, I am Michaela or Míša, as you wish And here is my short story. I have been teaching  Czech since 2013. At the beginning, during my studies of Bohemistic (Czech language and  literature) in Liberec, where I am originally from, I was helping more native speakers with a  preparation for Czech exams etc. Then after coming to Prague for my next studies, I decided to  focus directly on Teaching Czech as a foreing language. I found out very quickly that that’s exactly  my field – to help you with such an awesome language which I love. I have been given a lot of  great opportunities and experiences in teaching – individual as well as group courses, company  and private classes, even teaching at two universities (at Charles University in Prague and also at  Universidad de Valladolid in Spain). In my classes I like to play games, talk about Czech idioms  and proverbs (even with beginners) and observe the progress of my students. Beside teaching  Czech I like books, movies, dogs (my one the most ), sun and traveling. There is much more to  say, maybe once I will tell you in a class. By the way, I am part of he slowczech team, here are my slowczech materials.

CZE: Ahoj všichni, jsem Michaela nebo Míša, jak chcete A tady je můj krátký příběh. Učím  češtinu od roku 2013. Nejdříve, během svého studia bohemistiky (Českého jazyka a literatury) v Liberci, odkud původně jsem, jsem pomáhala více rodilým mluvčím s přípravou na zkoušky  z češtiny atd. Po příchodu do Prahy za účelem navazujícího studia jsem se už ale rozhodla  zaměřit přímo na Učitelství češtiny jako cizího jazyka. Velmi rychle jsem zjistila, že přesně to je  můj obor – pomáhat vám s tak úžasným jazykem, který miluju. Mám za sebou mnoho skvělých  příležitostí a zkušeností ve výuce – individuální kurzy stejně tak jako skupinové, firemní a  soukromé hodiny, dokonce i učení na dvou univerzitách (na Univerzitě Karlově v Praze a také  na Universidad de Valladolid ve Španělsku). Ve svých hodinách ráda hraju hry, povídám si o  českých idiomech a příslovích (dokonce i se začátečníky) a pozoruju pokrok svých studentů.  Vedle učení češtiny mám ráda knihy, filmy, psy (nejvíce toho svého ), slunce a cestování. Je  toho ještě mnohem víc co říct, možná vám to jednou povím v hodině.

Tady jsou moje materiály pro tebe

(203***): Eliška a Michaela – Rodokmen (posesivní adjektiva)