Lektorka Daniela

CZE: Ahoj všichni, jsem Daniela nebo Danča. Učím češtinu od roku 2015. Začala jsem v Teplicích při rodičovské dovolené zaskakováním za kamarády. I když jsem studovala učitelství češtiny a občanské výchovy pro základní školu, práce s dospělými mě moc bavila, a proto jsem se rozhodla pokračovat dál. Většinu mých studentů tvořili lidé s udělenou mezinárodní ochranou, zdravotnický personál a studenti, kteří se připravují na jazykové zkoušky.

Baví mě potkávat lidi odlišných kultur a jazyků. Nacházet s nimi společnou řeč, třeba češtinu (nebo zálibu ve výborném jídle) mi připadá jako dobrodružství. Inspiraci nacházím u Lesních mateřských školek, kde děti tráví hodně času venku (například v lese). Čeština je tedy pro mě jako nádherný les, který si můžeme společně užít. Ve svých hodinách ráda hraju hry, zkouším nové postupy a zapojuji koníčky studentů do výuky. Vedle učení češtiny ráda cestuju, plavu, čtu, dívám se na filmy a také zpívám ve vokální skupině. Je toho stále dost, co ještě může být napsáno, nechme to tedy do možných budoucích lekcí. Mimochodem jsem nově součástí týmu slowczech od června 2022 a těším se na přípravu nových materiálů pro tebe.

 

ENG: Hi all, I am Daniela or Danča, as you wish. And here is my short story. I have been teaching Czech since 2015 at the end of my maternity leave. At the beginning I was teaching as a substitute teacher for my friend. I originally studied Czech and Civics for secondary schools. However, I enjoyed working with adults very much. That’s why I decided to continue. Most of my students were people with international protection living here, medical staff and people searching for language exams. I like meeting people of different cultural backgrounds. It feels like an adventure to find something in common – Czech ( or fondness for delicious food).

The inspiration for me is so-called “Lesní mateřské školka” where children spend a lot of their time outdoors (for example in a forest). Then Czech is for me like a beautiful wood to enjoy together. In my classes I like to play games, to accompany new strategies and hobbies of my students as well. Beside teaching Czech I like traveling, swimming, reading, watching films and I also sing in a vocal group. There is still more to be written so let’s leave it to our possible lessons. By the way, since June 2022 I have been a new part of the slowczech team and I am looking forward to preparing new materials for you.

Moje podcasty pro tebe

(256***) Daniela o českém sportu 01: Česká lokomotiva