Zakladatelka komunity slowczech Eliška

ENG: I am slowczech founder and leader. From my own language(s) learning experience I know two things. First thing: even at the beginner level I am able to understand the words. My brain just needs more time to process them. Second thing: we need to have load of enjoyable “comprehensible input” (Stephen Krashen’s theory) in order to acquire the language correctly and naturally. That’s why slowczech was born. Besides, I believe that many people give up Czech just because they got bored with old methods, they learnt vocabulary that they couldn’t use in their every lives rapidly and most importantly, got overwhelmed with grammar rules. Even in our mother tongues we know few about the grammar. We just speak it. Why should we know more in a foreign language? Thus, I want to change this old (but comfortable) way of seeing the Czech language teaching.

CZE: Tady zakladatelka slowczech! Ze svých vlastních zkušeností ze studia jazyků vím dvě věci. Zaprvé: i na nejnižší úrovni jsem schopna slovům rozumět. Jenom můj mozek potřebuje víc času na jejich zpracování. Zadruhé: potřebujeme spoustu zábavného tzv. “comprehensible input” (Stephen Krashen), abychom si jazyk osvojili správně a přirozeně. To je důvod, proč vznikl slowczech. Mimoto věřím, že mnoho lidí studium češtiny vzdá, protože je začaly nudit staré metody. Protože se učili slovíčka, která ve svém každodenním životě nemohou vůbec použít a hlavně, protože byli zavaleni gramatickými pravidly. Dokonce ani svůj mateřský jazyk neznáme tak dobře a jeho gramatická pravidla ignorujeme. Prostě mluvíme. Proč bychom tedy měli znát víc o cizích jazycích? Chci tedy tento starý (ale pohodlný) přístup k výuce češtiny jako cizího jazyka změnit.

Moje podcasty a videa.