Kolo (bike)

Kolo, -a (s)

Děsně ráda jezdím na kole, to je prostě super!! (I terribly love biking, it’s just so great!!)

Radostí jsem zvedla kolo nad hlavu. (Joyfully, I lifted my bike over my head.)

Bez (svého) kola bych nepřežil(a) – na kole jezdím do práce, na kole jezdím nakupovat, s kolem skoro i spím! (I would not survive without (my) bike – I bike to work, I bike to supermarket, I almost sleep with (my) bike!)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.