*FREE adventurous Czech – in Brno & Prague*

“Pojeďme na výlet do neznáma!”

FREE lesson of Czech language with Eliška SlowCZECH 🙂

In Brno & Prague.
3 hours.
3 dates available (weekends).

Chceš poznat svoje hranice?

Chceš se zasmát?

Chceš si popovídat česky?

Chceš si vyzkoušet, jak moc máš strach z “opravdových a hrozných” Čechů,
se kterými budeš muset komunikovat?

Tak to jsi tu správně! Pojedeme totiž spolu na výle

t do neznáma!

Jak to probíhá?

 1. Sejdeme se v určený den a čas na určeném místě (autobusové/vlakové nádraží) – POZOR, registrace nutná.
 2. Na pokladně si TY KOUPÍŠ lístek. Někam… (například na vlak na 1. zastávku po 34. kilometru)
 3. Vystoupíme na zastávce. Na místě, které neznáme.
 4. Dohodneme se, kterým směrem půjdeme.
 5. Po cestě určitě potkáme nějakou restauraci. TY KOUPÍŠ něco k pití.
 6. Po 1,5 hodině začneme hledat cestu zpět. Ne tu stejnou!
 7. TY SE ZEPTÁŠ, kudy domů.
 8. Zhruba po 3 hodinách se vrátíme domů. Živí a zdraví. A spokojení 🙂

Kolik lidí?
Maximální účast JÁ + 3 studenti češtiny.

A co moje úroveň češtiny?
Na Tvojé úrovni nezáleží. Důležitá je pouze TVOJE ODVAHA.
Samozřejmě Ti budu během celé doby pomáhat. Budu ti radit. Budu se tě ptát. Budu ti objasňovat to, čemu nerozumíš. Celé tři hodiny budeme mluvit pouze česky. A takééé, super super super = dostaneme se ven na čerstvý vzduch!

Pozor!
REGISTRACE NUTNÁ.
Přihlaš se, prosím, tady (odkaz).

Po přihlášení ti pošlu čas + místo setkání.

Proč to dělám?
Čeština mě moc baví! A navíc moc ráda mluvím s lidmi. A potkávám nové lidi. A především ty, kteří jsou tak odvážní, že se učí můj jazyk. To naznačuje, že jsou to skvělí a otevření lidé, které je nutno poznat + pomoci jim s češtinou 🙂 (Jó, a také hodně učím uvnitř. Opravdu ten čerstvý vzduch potřebuji! 🙂 ).


Do you wanna know your limits?

Do you wanna have fun?

Do you wanna have nice conversation in Czech?

Do you wanna try how scared you are when it comes to talking to those”real and scary” Czech people?

Well, you have come to right place! We will actually go for a trip, destination “Unknown”.

How will it look like?

 1. We will meet in specific time + on specific place (bus/train station) – NOTE PLEASE, registration is necessary.
 2. At the cash desk YOU WILL BUY a ticket. To somewhere… (for ex. train ticket for stop just after kilometer n°34).
 3. We will get of the train/bus. On a place that we don’t know at all.
 4. We will discuss which direction take.
 5. We will certainly come upon a restaurant where YOU WILL ORDER something to drink.
 6. After approx. 90 minutes we will start searching a way back home. Not the same one!
 7. YOU WILL ASK where and how… get home.
 8. The trip will take approx. 3 hours. And then we will get back home. Safe and sound. And happy 🙂

How many people?
Maximum I (Eliška) + 3 students of Czech.

And what about my level of Czech?
The level of your Czech does not matter. Only YOUR COURAGE MATTERS.
Of course, during the whole trip I will be helping you, advising you, asking you questions,… explaining you things you don’t understand. Those 3 hours will be spent only in Czech language. And we will get some fresh air, youppe!

Please, note that:
FILLING THE REGISTRATION FORM IS NECESSARY.
So, please, do it here (link).

Once you register, you will receive the meeting date + time.

Why am I organizing this?
I really love Czech language. Besides, I do like talking to people. Meeting new people. And most importantly those who are so brave that have started to study my mother tongue. Which means that those people (= you) are just amazing + open minded. And that I need to meet them and help them with Czech language 🙂 (And besides, I teach a lot inside. I do need this fresh air reboot 🙂 ).

I am looking forward to seeing you!

Eliška ze SlowCZECH

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.