(32) Dnes je neděle – co dnes dělám?

 

Dobrý den! Dnes je neděle. Máme pěkné počasí. Trochu fouká vítr, ale také svítí slunce. V březnu je teplota ještě nízká – kolem 10 až 15°C.

Mám moc ráda neděle. Co ty děláš v neděli? My rádi vstáváme kolem 9. až 10. hodiny. Pomalu snídáme (pokud je hezky, snídáme na balkóně) a potom celý den odpočíváme. Buď aktivně nebo pasivně. V zimě si často čteme, hrajeme si s naším kocourem, kvečeru si dáme sklenku vína a koukáme na film. V létě se jedeme projet na kole nebo se jdeme projít.

Neděle je od slova „nedělat“, tedy jak říkáme v Česku: v neděli se nic nedělá!

Let’s try to translate this text word-for-word. The (+ word) means that in Czech we add something that is now used in English. Well,… let me know whether it helps! 🙂 

czechenglish

Hello! Today is Sunday. We have nice weather. A little bit blows the wind, but also shines the sun. In March is temperature still low – around 10 to 15 degrees.

I a lot like Sundays. What you do on Sundays? We like getting up around 9 to 10 o’clock. Slowly we have breakfast (if (the weather) is pretty, we have breakfast on balcony) and after the whole day we relax. Either activelly or pasivelly. In winter (+to ourselves) often we read, we play with our (+male) cat, towards evening (+to ourselves) we have a (+little) glass of wine and watch (+on) a movie. In summer (+ with ourselves) we take  a ride on bike or (+with ourselves) take a walk.

Sunday is from word “do nothing”, ergo how we say in Czechia: on Sunday is nothing being done!

 

Vaše Eliška

© SlowCZECH

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.