(32) Dnes je neděle – co dnes dělám?

 

Dobrý den! Dnes je neděle. Máme pěkné počasí. Trochu fouká vítr, ale také svítí slunce. V březnu je teplota ještě nízká – kolem 10 až 15°C.

Mám moc ráda neděle. Co ty děláš v neděli? My rádi vstáváme kolem 9. až 10. hodiny. Pomalu snídáme (pokud je hezky, snídáme na balkóně) a potom celý den odpočíváme. Buď aktivně nebo pasivně. V zimě si často čteme, hrajeme si s naším kocourem, kvečeru si dáme sklenku vína a koukáme na film. V létě se jedeme projet na kole nebo se jdeme projít.

Neděle je od slova „nedělat“, tedy jak říkáme v Česku: v neděli se nic nedělá!

Let’s try to translate this text word-for-word. The (+ word) means that in Czech we add something that is now used in English. Well,… let me know whether it helps! 🙂 

czechenglish

Hello! Today is Sunday. We have nice weather. A little bit blows the wind, but also shines the sun. In March is temperature still low – around 10 to 15 degrees.

I a lot like Sundays. What you do on Sundays? We like getting up around 9 to 10 o’clock. Slowly we have breakfast (if (the weather) is pretty, we have breakfast on balcony) and after the whole day we relax. Either activelly or pasivelly. In winter (+to ourselves) often we read, we play with our (+male) cat, towards evening (+to ourselves) we have a (+little) glass of wine and watch (+on) a movie. In summer (+ with ourselves) we take  a ride on bike or (+with ourselves) take a walk.

Sunday is from word “do nothing”, ergo how we say in Czechia: on Sunday is nothing being done!

 

Vaše Eliška

© SlowCZECH

2 comments

 1. The way that you have done this translation is so helpful to me because it explains why each form is the way that it is, and, therefore, enables me to see how I could and could not use it. Thank you very much.

  1. Ahoj David,
   to je zajímavé! Jsi první, kdo mi říká, že mu tento styl pomáhá.
   Proto jsem s tím ani nepokračovala 🙂
   Myslím, that its a nice method that might work for some people. But personally, I would not recommend translating word by word too much, but mostly getting used to the word order and the logic by hearing and saying and reading it. Without thinking about it through another language which might slow you down 🙂
   Krásný večer,
   Eliška

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.