(246**) Petry pohádka O veliké řepě

Download printable transcript with highlighted vocabulary and grammar tips (why veliká? etc) on www.patreon.com/slowczech

O veliké řepě

Tahle pohádka je krátká, ale já ji mám moc ráda, protože v ní je vidět, jak důležité je spolupracovat a jak je hezké, když si lidé pomáhají.

***

Pohádka o veliké řepě

Byl jednou jeden dědeček.

Dědeček zasadil řepu.

Vyrostla velká řepa a dědeček chtěl řepu vytáhnout.

Měl ji na zahradě a chtěl ji už vytáhnout.

Ale řepa bylo moc velká a dědeček to sám neuměl.

A tak zavolal babičku.

Babičko, pojď mi pomoct!

Potřebuju vytáhnout řepu!

Přišla babička, chytla dědečka a táhli, táhli, ale řepu nevytáhli.

Zavolali tedy vnučku.

Vnučko! Aničko! Pojď nám pomoct!

Anička přišla, chytla se babičky, babička se chytla dědy, táhli, táhli, ale řepu nevytáhli.

A tak zavolali pejska. Pejsek přiběhl a chytil se Aničky, Anička se chytla babičky, babička se chytla dědy, táhli, táhli, ale řepu nevytáhli.

A tak zavolali ještě kočičku.

Kočičko, pojď nám taky pomoct!

Přiběhla kočička, chytla se pejska, pejsek se chytil Aničky, Anička se chytla babičky, babička se chytla dědy. Táhli, táhli, ale řepu nevytáhli.

Byli nešťastní a smutní a nevěděli, co budou dělat.

Ale potom Anička říká: tak zavoláme ještě myšku.

Myško, pojď nám taky honem pomoct!

Přiběhla malá, malilinká myška, chytla se kočičky, kočička pejska, pejsek Aničky, Anička babičky, babička dědečka, táhli, táhli a společně řepu vytáhli.

2 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.